Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Thörnströms Kök, Privata Rum och Studio Thörnström att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder den data som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som gäst på Thörnströms Kök, Privata Rum och Studio Thörnström.

Vi behöver därför dina personuppgifter för att:
Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Kontaktuppgifter används för att bekräfta er bokning, brevledes eller per e-post skicka fakturor och marknadsföringsmaterial till dig. Kontakt med dig kan även ske genom telefonsamtal eller sms.

Vilka uppgifter sparas:
Kundadministrationsinformation såsom:
Namn, ev. företagsnamn och alla typer av kontaktinformation som adress, e-post och telefonnummer. Vid köp där betalning sker via faktura sparas även fakturaadress, organisationsnummer eller personnummer och ev. övrig betalningsinformation som ex. kreditkortsnummer.

Arrangemang för skydd av personuppgifter
Håkan Thörnström AB och Thörnströms Event AB har ett gemensamt ansvar för att dina
personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller andra tredje parter,
såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Håkan Thörnström AB (org.nr. 556227-2277) jämte sitt dotterbolag Thörnströms Event AB (org.nr.
556703-1413) är tillsammans personuppgiftsansvariga i enlighet med den svenska
personuppgiftslagen, PUL.

Kontaktuppgifter:
Håkan Thörnström AB Orgnr: 556227-2277 (Thörnströms Kök)
Postgatan 2
41113 Göteborg
info@thornstrom.nu/ 031-132066

Thörnströms Event AB Orgnr: 556703-1413 (Privata Rum & Studio Thörnström)
Postgatan 2
411 13 Göteborg
info@privatarum.com / 031-132066

Information och rensning av insamlad information
Du har rätt att, på din begäran, få ut registerutdrag över vilken information som har insamlats om dig, samt begära rensning av sådan information. Begäran enligt ovan ska ske skriftligen till något av ovanstående bolag