More by Håkan

SPECIAL PERFORMANCES AND HOME VISITS

Håkan Thörnström likes to make guest appearances at other restaurants. These types of special performances inspire staff, create happening for the restaurant’s guests and provide good space for marketing. If you want, he can help create a little new ambiance in your restaurant.

Håkan also makes home visits when given the opportunity. If you want to gild your evening at home or at the company with your own star chef, he can at your service. He offers his unsurpassed cuisine and makes sure your dinner is unforgettable.

RECIPE

If you need help with recipes in different contexts, you can use Håkan’s solid knowledge and experience. Håkan can help with conceptual menus for events, conferences and trade fairs. Maybe your own chef needs a sounding board to create a new menu.

Or why not let Håkan make his own brand menu for your company, where the dishes reflect the company’s mission and business concept, and the entire menu reflects your company’s image in the market?

STYLING

Håkan can also be helpful when photographing food images for advertising or private purposes. He has worked professionally with reputable advertising agencies where he has styled products in various designs and purposes for photography.

Food + Talk = FOOD SCHOOL

In our kitchen at Privata Rum you can gather some friends, colleagues or customers for an evening at the food school. Maybe it’s not really right to call it “school”, we cook according to a certain theme and in the meantime we reveal lots of tips and things that are good to think about to succeed in the kitchen. It’s not harder than that.

LECTURES

Håkan is not only a star chef, he is also a good speaker. He often and happily holds seminars on food and drink and on the industry in general. He prefers to talk about food, trends, sustainable gastronomy, life behind the pub scene, food and wine in combination.

PRODUCT DEVELOPMENT

In his profession as a chef, Håkan experiments with his ingeniously composed dishes. He also helps food producing companies to develop their product range. If you feel that your company wants to move forward in its food range, Håkan can help you get new impulses and ideas. If you want, he can be with you all the way through the preparation and manufacturing phase as well.

Call, and we’ll talk about it.

Mer av Håkan

GÄSTSPEL OCH HEMBESÖK

Håkan Thörnström gör gärna gästspel på andra restauranger. Dessa typer av gästspel inspirerar personal, skapar happening för restaurangens gäster och ger bra utrymme för marknadsföring. Om du vill kan han hjälpa till att skapa lite ny ambiance i din restaurang.

Håkan gör också hembesök när tillfälle ges. Om du vill förgylla er kväll hemma eller på företaget med en egen stjärnkock kan han stå till tjänst. Han bjuder på sin oöverträffade kokkonst och ser till att er middag blir oförglömlig.

RECEPTUR

Behöver ni hjälp med receptur i olika sammanhang finns Håkans gedigna kunskaper och erfarenhet Håkan kan hjälpa till med konceptuella menyer för events, konferenser och mässor. Kanske din egen kökschef behöver ett bollplank att skapa fram en ny meny.

Eller varför inte låta Håkan göra en egen varumärkesmeny för ert företag, där rätterna speglar företagets mission och affärsidé, och hela menyn avspeglar ditt företags image ute på marknaden?

MATSTYLING

Även vid fotografering av matbilder i reklamsyfte eller privat kan Håkan vara behjälplig. Han har arbetat professionellt tillsammans med välrenommerade reklambyråer där han har stylat produkter i olika utförande och syfte för fotografering.

Mat+Prat=MATSKOLA

I vårt kök på Privata Rum kan du samla några vänner, arbetskamrater eller kunder för en kväll i matskolan. Kanske är det inte riktigt rätt att kalla det “skola”, vi lagar mat efter ett visst tema och under tiden avslöjar vi mängder av tips och sådant som är bra att tänka på för att lyckas i köket. Svårare än så är det inte.

FÖRELÄSNINGAR

Håkan är inte bara stjärnkock, han är en duktig föredragshållare också. Seminarium om mat och dryck och om branschen i stort håller han ofta och gärna. Helst pratar han om mat, trender, hållbar gastronomi, livet bakom krogscenen, mat och vin i kombination.

PRODUKTUTVECKLING

I sitt yrke som kock experimenterar Håkan fram sina genialt komponerade rätter. Han hjälper även matproducerande företag att utveckla sitt produktsortiment. Känner du att ditt företag vill komma vidare i sitt matsortiment kan Håkan hjälpa dig att få nya impulser och idéer. Om du vill kan han vara med hela vägen genom berednings- och tillverkningsfasen också.

Ring, så pratar vi om det.